Value management

U wilt toch ook de waarde van uw bedrijf maximaliseren? Ongeacht of u uw bedrijf vandaag, over vijf of tien jaar verkoopt. Het verkopen van een bedrijf kunt u vergelijken met het verkopen van een woning. Er wordt een schilder ingeschakeld en flink opgeruimd, de tuin wordt aangepakt en tot slot wordt er een appeltaart gebakken. Een goede deal sluiten kan immers maar één keer.

Wilt u (uiteindelijk) een goede deal sluiten? Dan is het zaak om uw bedrijf zo gezond mogelijk te maken. In aansluiting op het Top Value Program van Aeternus, waarin waardevermeerdering centraal staat, stelt AIM hoogwaardige interim professionals beschikbaar om u in het uitgestippelde traject te begeleiden.

Analyse

Welke ingrediënten heeft u in huis en wat mist u nog? Een gedetailleerde bureaustudie vormt de basis voor AIM’s werkwijze. Wij voeren een zero base analyse uit en kijken naar de kansen voor uw bedrijf in de toekomstige markt. In deze fase maken we een inventarisatie van de markt, financiële, organisatorische en bedrijfseconomische aspecten.

Value-drivers

Een frisse wind door uw bedrijf en uw organisatie vanuit een ander perspectief bekijken; dat is wat AIM doet. En dat maakt onze werkwijze zo succesvol. In deze fase komen geregeld nieuwe pijn- en verbeterpunten naar voren. Wij nemen alle valuedrivers onder de loep; merkwaarde, management, samenwerking, klantrelaties, werknemers, leveranciers, technologie en innovatie. En bepalen vervolgens de key drivers; de valuedrivers die aandacht vereisen en op den duur de waarde van uw organisatie kunnen maximaliseren.

Key Performance Indicators (KPI)

De key drivers vormen de basis voor een strategie. Een heldere strategie is essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering. Op basis van de strategie worden prioriteiten en operationele doelstellingen bepaald. De key performance indicators vormen een maatstaf om de prestaties te beoordelen en indien nodig bij te sturen. Key performance management is meer dan het aansturen op getallen; key performance management heeft betrekking op het acteren op businessvraagstukken die binnen een organisatie spelen.

AIM professionals

Nadat de valuedrivers, key performance indicators en strategie zijn bepaald, selecteert AIM de juiste interim professional. De interim professionals van AIM hebben al jaren ervaring met een interim discipline. Zij hebben allen een ondernemersgeest en een professionele valution training gevolgd. Dit stelt de interim professionals van AIM in staat om samen met u uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst. AIM blijft haar interim professionals monitoren tijdens de interim-periode. Samen met de interim professionals kijkt AIM of de opgestelde KPI’s worden behaald. Het resultaat? A Brand New Future voor uw bedrijf!

Future

Blijft u nog een aantal jaar aan het roer van uw onderneming of gaat uw voorkeur uit naar een fusie of verkoop? De waardevermeerdering van uw bedrijf biedt in ieder geval A Brand New Future voor uw bedrijf. Wanneer u kiest voor een fusie of verkoop schakelt AIM Aeternus Corporate Finance in. Aeternus Corporate Finance is al meer dan vijftien jaar expert op het gebied van overnames, fusies, participaties en bedrijfsfinancieringen in het top MKB- en mid-corporate segment.