Onze strategie

Stra·te·gie

(de; v; meervoud: strategieën) 1. wetenschap, kennis van het oorlog voeren 2. bekwaamheid om met
behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken 3. plan van handelen

Recruitment

Roadmap van ons Recruitment Proces

In 9 stappen naar de juiste professional wanneer wij exclusief voor u aan de slag gaan!

1. Kennismaking

Hierbij praten we uitvoerig over de geest, het DNA en de cultuur van uw bedrijf. Dit doen we met u maar ook met de stakeholders van de vacature. Daarnaast inventariseren we ook de consensus- en psychometrische profielschets. Het leren kennen van de casus en uw bedrijf is essentieel voor het vervolg van de procedure. Welke interessante uitdagingen liggen er voor uw bedrijf?

2. Profielschets

Wij leveren binnen afzienbare tijd het profiel van de kandidaat op. Dit bestaat uit:

3. De Search

Na goedkeuring van de opgeleverde profielschets gaan we aan de slag met de uitrol van onze recruitmentstrategie en wordt de arbeidsmarkt en ons succesvolle (inter)nationale netwerk proactief benaderd. Ons uitgangspunt daarbij is het inzichtelijk maken van competenties, vaardigheden en BedrijfsDNA-voorkeuren

4. Voorstellen Kandidaten

AIM levert het volgende bij u op:

5. Gesprek op locatie

Gezamenlijk bespreken we aan de hand van stap 4 welke kandidaten u uitnodigt voor een gesprek op uw bedrijfslocatie. Uiteraard kan een en ander elkaar kruisen en het proces volgtijdelijk verschillen. Een gedegen opvolging is namelijk key in een recruitmentproces.

6. Toewerken naar shortlist

AIM zal als toehoorder deelnemen aan de gesprekken. Onze wens is dat alle gesprekken op dezelfde dag plaatsvinden. Na deze eerste gesprekken bespreken we gezamenlijk de voortgang en waar nodig nemen we afscheid van kandidaten.

7. Het recuitmentproces

Tijdens het recruitmentproces zorgen we ervoor dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet. Wij managen het totale proces. Daarmee bieden wij een gestructureerde hand in de rug voor onze kandidaat en voor u als opdrachtgever.

8. De afronding

In de laatste fase van het proces bespreken we wederom gezamenlijk de voortgang en wordt er direct met de stakeholders van de openstaande positie besloten welke kandidaat we benoemen. Door deze werkwijze krijgen we snel een gezamenlijke beslissingen die gedragen wordt binnen de gehele organisatie.

9. Gefeliciteerd

Uw onboarding kan beginnen! Op geijkte momenten nemen wij zowel met u als met (geplaatste) kandidaat contact op om de voortgang te bespreken. Wij zijn uiteindelijk pas tevreden als ons retentiepercentage dit weerspiegelt!

Interim Professionals

Interim Management is een bijzondere expertise. U heeft behoefte aan tijdelijke expertise maar wie is nu ECHT de geschikte kandidaat om uw uitdaging op te lossen?  AIM werkt samen met een poule van hoogwaardige interim professionals op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Deze Interim Professionals zijn met zorg geselecteerd. Niet alleen op hun achtergrond en kennis maar bovenal op hun competenties, vaardigheden en drijfveren.

Van vervanging bij een zwangerschapsverlof tot crisismanagement en alles wat daar tussen ligt. AIM inventariseert de behoefte, voert schaduwmanagement uit en is pas tevreden als u dit ook bent!

Value management

Onze unieke samenwerking met Aeternus Corporate Finance heeft als startpunt: “Wat als we zouden ondernemen met het idee om het bedrijf morgen te verkopen? Dan zou iedere beslissing die we vandaag nemen waarde moeten toevoegen!”

Door een uitgebreide Valuemanagement analyse selecteert Aeternus de relevante valuedrivers, bepaalt KPI’s, een strategie en prioriteiten. AIM selecteert de benodigde interim professional die vervolgens in het operationele proces gaat ondersteunen en voor u op deelgebieden de kar gaat trekken. Deze ondersteuning vindt plaats op locatie van uw bedrijf. Operationeel ondersteunend op hoogwaardig en waarde creërend niveau.

 

AIMBASSADORS

Deze bedrijven gingen u voor: